Loopbaanadvies

Loopbaanadvies

Loopbaanadvies richt zich op lange termijn doelen en stelt je in staat om zelf gericht sturing te geven aan jouw loopbaan. Noodzakelijk wanneer je zelf wilt veranderen of hier toe gedwongen wordt.

Wanneer loopbaanadvies?

Loopbaanadvies is bij uitstek van toepassing wanneer je:

  • niet tevreden of zelfs ongelukkig bent met je huidige werksituatie
  • meer invloed wilt uitoefenen op wat je wilt bereiken in jouw loopbaan
  • verwacht dat er veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie waar je werkt
  • door onverwachte veranderingen genoodzaakt wordt om op zoek te gaan naar een nieuwe werkkring

Vormen van loopbaanadvies

Loopbaanbegeleiding

Ik wil graag iets anders. Ik ben niet gelukkig in mijn werk. Hoe doorbreek ik dit? Hoe krijg ik in beeld wat ik wel wil? Antwoorden worden gevonden op “wat kan ik?” en “wat wil ik?” Op basis van een grondige zelfanalyse worden de persoonlijke kwaliteiten in kaart gebracht. Daarna wordt bepaald waar jouw kansen liggen binnen de eigen organisatie.

Persoonlijke presentatie

Hoe presenteer ik mijzelf om daarmee die nieuwe baan in de wacht te slepen? Wanneer duidelijk is waar je echt voor gaat kan aan de schriftelijke en mondelinge presentatie worden gewerkt. Met een helder Curriculum Vitae, aansprekende brieven en juiste inzet van social media, ben je in staat om de ander te overtuigen van jouw kwaliteiten.

Re-integratie (Spoor 1 en 2)

Hoe accepteer ik mijn beperkingen en op welke wijze vertaal ik deze naar taken die ik wel aan kan? Goede samenwerking tussen werknemer, werkgever, Arbodienst en / of UWV, met Werk en Ambitie is de basis voor resultaat bij jouw re-integratie.

Outplacement

Wat te doen wanneer je jouw vaste baan verliest en alle zekerheid onder jouw voeten is weg geslagen. Outplacement is een uitgebreid programma, waarbij het verlies van de vaste baan wordt verwerkt en zo snel mogelijk kansen op een nieuwe werkkring worden gecreëerd. Een uitgebreide zelfanalyse en arbeidsmarktanalyse vormen de basis.

Wanneer duidelijk is wat je wilt en kunt, wordt er gewerkt aan jouw persoonlijke schriftelijke en mondelinge presentatie. Tot slot word je begeleid in je zoektocht naar de nieuwe baan en wordt iedere sollicitatie grondig voorbereid. De duur van de begeleidingsperiode is afhankelijk van jouw situatie en wordt van tevoren afgesproken.

Zelfstandig ondernemerschap

Altijd al willen weten of het zelfstandig ondernemerschap kansrijk is voor jou? Samen bepalen we wat jouw motieven zijn en of je de juiste persoonlijkheidsstructuur hiervoor in huis hebt. Vervolgens worden praktische zaken uitgewerkt als het ondernemersplan en het werven van klanten.

Aanpak en resultaat loopbaanadvies

Het uiteindelijke doel is, dat je in alle gevallen zelf sturing kunt geven aan je loopbaan. Dit wordt bepaald door hoe goed je weet wat je kunt en wat je wilt en jouw wensen weet over te brengen. Welk programma het beste bij jou en jouw situatie past, bepalen we samen tijdens het kennismakingsgesprek.

Het eindresultaat wordt bepaald door het programma waar je voor kiest. In ieder geval ben je in staat om zelf te sturing geven aan jouw loopbaan. En op basis van het meest uitgebreide programma zul je de nieuwe baan of het nieuwe arbeidscontract in de wacht weten te slepen.

Vier voorbeelden van door mij uitgevoerde trajecten

  • De eigen ambities kennen is essentieel, maar deze ook goed kunnen verwoorden is net zo belangrijk. Tot dat inzicht is de ambitieuze marketing manager gekomen. Door de intensieve zelfanalyse is duidelijk geworden met welke taken hij graag bezig wil zijn en voor welke type organisaties hij zich graag wil inzetten. Het intensieve solliciteren heeft hem in staat gesteld om op twee aanbiedingen niet in te gaan en uiteindelijk te kiezen voor de organisatie waar hij zich tijdens het eerste gesprek al “thuis” voelde.
  • Als 55-plusser is het hem jaren gelukt om “twee heren te dienen”. Tot de “man met de hamer” aangaf: tot hier en niet verder! Wat nu, want doorgaan op de oude voet zou onverantwoord zijn. In de vaststellingsovereenkomst is deze medewerker ook outplacement aangeboden. Na een grondige zelfanalyse en arbeidsmarktanalyse, is deze medewerker na intensief solliciteren veel inzichten en een nieuwe baan rijker geworden.
  • Iedereen klaagde over de medewerker. Zelf merkte hij ook dat het steeds moeilijker ging. Hij was zich druk aan het oriënteren op de arbeidsmarkt en stond al met een half been buiten. Het aanbod van de directeur om een loopbaantraject te volgen heeft hij met beide handen aangegrepen. Duidelijk is geworden waarom de functie die hij vervulde niet bij hem paste en in welke rol hij wel van waarde is voor zichzelf en voor de organisatie. De medewerker is nu gelukkig én ook de directeur, omdat deze een uiterste waardevolle medewerker voor de organisatie heeft weten te behouden.
  • Jonge medewerkster kreeg steeds vaker met lichamelijke klachten te maken. Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat zij zich niet gelukkig voelde in haar werk. Maar hoe verder? Na goed gedefinieerd te hebben wat wel bij haar past is zij zelf aan de slag gegaan. Uiteindelijk heeft zij zelf de baan, die wel bij haar paste, in de wacht gesleept.

Een kleine greep uit de vele voorbeelden die er zijn te geven. Zit jij met een vraag? Schroom niet om te bellen of te mailen zodat samen bepaald kan worden of Werk en Ambitie ook iets voor jou kan betekenen.