Coaching

Coaching

Coaching richt zich op persoonlijke groei. Niet een kunstje leren, maar inzicht hebben in gedrag. Hierbij gaat het om het gedrag van jezelf, de ander of om de wisselwerking tussen de ander en jou.

Wanneer coaching?

Coaching is bij uitstek van toepassing in situaties waarbij:

  • het moeilijk is om nieuw gedrag eigen te maken
  • deze voor jou nieuw zijn en reacties verlangen waar je nog geen ervaring mee hebt
  • het samenwerken door teamleden verbeterd en effectiever moet worden
  • je verantwoordelijk bent voor veranderingen binnen jouw team of organisatie

Vormen van coaching

Executive coaching

“It ’s lonely at the top”. Als coach ben ik bij strategische vraagstukken, of ter voorbereiding op onbekende situaties met moeilijk te voorspellen gedrag, jouw sparring partner, klankbord of spiegel.

Leiding geven en ontvangen

Welke stijlflexibiliteit is wenselijk en welke juist niet? Wat moet ik blijven doen en welke eigenschappen of vaardigheden moet ik ontwikkelen? Wat moet ik bij mijzelf veranderen als gevolg van de gewijzigde omstandigheden binnen de organisatie? Samen met jou ontwikkelen we de stijl van leiding geven die noodzakelijk is en bij jou past.

Persoonlijke ontwikkeling

Hoe verander ik ongewenst gedrag in gewenst gedrag? Hoe leer ik “nee” zeggen en hoe kom ik beter voor mijzelf op? Hoe voorkom ik conflicten en hoe ga ik effectief om met conflicten die onvermijdelijk zijn? Hoe ontwikkel ik competenties die van mij verlangd worden? Persoonlijke vragen die met behulp van coaching aan de hand van concrete doelen worden opgepakt.

Balans Werk en Privé

Hoe combineer ik mijn persoonlijke situatie en wensen met mijn werk? Wanneer de knelpunten bekend zijn wordt samen met de coach naar een voor jou passende oplossing gezocht.

Persoonlijke belemmeringen

Hoe accepteer ik mijn werkgerelateerde beperkingen en hoe vertaal ik deze naar taken die ik aankan? Een zorgvuldige analyse en aansluiting vinden met werkzaamheden die je wel kunt, leidt tot de oplossing die bij jou past.

Stress en burn-out

Hoe voorkom ik een burn-out? Hoe leer ik van mijn ervaring en hoe voorkom ik andermaal een burn-out? Eén op de acht medewerkers overkomt dit. Coaching door mij richt zich bij stress en burn-out op het voorkomen van of herstel.

Aanpak en resultaat coaching

Bij de start van coaching worden de ontwikkelpunten en de te bereiken doelen vastgelegd, de 0-meting. Jij, de coach en de werkgever, als deze de opdrachtgever is, moeten het eens zijn over deze doelen. De inhoud van de gesprekken zijn persoonlijk en de privacy is volledig gegarandeerd. Alleen over het proces wordt gerapporteerd. De duur van het traject is afhankelijk van de vraag die leeft.

Aan het eind van het traject wordt aan de hand van concrete voorbeelden het resultaat aangegeven dat met coaching zijn bereikt. Deze worden vergeleken met de bij aanvang opgestelde doelen en ontwikkelpunten.

Vier voorbeelden van de door mij uitgevoerde trajecten

  • Binnen een technisch georiënteerde organisatie samen met de directeur / eigenaar zijn MT-leden ontwikkeld op persoonlijk vlak en op het gebied van samenwerken. Door de ontwikkelingen in de markt moest een forse slag worden gemaakt. Samen met de directeur is het vereiste gedrag van “het  MT-lid nieuwe stijl” scherp geformuleerd en als basis om het team te coachen gehanteerd. Om iedereen de kans te geven om met de organisatie mee te ontwikkelen is daar waar nodig ook op persoonlijk vlak gecoacht. 
  • De leidinggevende, in een resultaatgerichte omgeving, heeft inzicht gekregen in de effecten van zijn gedrag. Zijn stijl van leiding geven heeft hij aangepast, door nu resultaat gericht te werken zonder daarbij de medewerker als mens uit het oog te verliezen.
  • De jonge beleidsmedewerker is ter voorbereiding op zijn nieuwe functie gecoacht op het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, bewustzijn van zijn kennis en het vergroten van zijn overtuigingskracht.
  • Na een slepend conflict, een tijd ziek thuis te hebben gezeten, keerde de medewerker terug in de organisatie. Hij ergerde zich aan allerlei zaken die fout gingen. Ook aan zaken waar hij totaal geen invloed op had. Coaching is gericht geweest op het stapsgewijs opbouwen van zijn werkzaamheden en om te leren zich alleen met die zaken te bemoeien, die met zijn eigen functie en functioneren te maken hebben.

Een kleine greep uit de vele voorbeelden die er zijn te geven. Zit jij met een vraag? Schroom niet om te bellen of te mailen zodat samen bepaald kan worden of Werk en Ambitie ook iets voor jou kan betekenen.